Välkommen till Endometriosförbundet

Om oss

Vi är en ideell informerande förening vars mål är att ändra på okunskapen kring sjukdomen endometrios; alla ska veta vad endometrios är. Genom opinion, debatt och informationshöjande aktiviteter vill vi påverka beslutsfattare samt sprida information till framförallt skolor, ungdomsmottagningar, vården och framförallt allmänheten.

Endometrios är en sjukdom som angår alla.

Endometrios behöver uppmärksammas

Forskare beräknar att var tionde person som föds med livmoder drabbas av endometrios. Det motsvarar idag ca 200 000 personer i Sverige, något som gör sjukdomen vanligare än till exempel diabetes. Ändå har få hört talas om endometrios.

Genomsnittstiden för att få diagnos är i dagsläget hela åtta år.

Rätt vård i ett tidigt skede är enormt viktigt både för den endometriosdrabbade och samhället.

Äntligen nationella riktlinjer

Den 4 februari 2016 beslutade regeringen att bevilja Socialstyrelsen sex miljoner kronor för att ta fram nationella riktlinjer för endometrios, vilket på sikt förhoppningsvis ska leda till en jämlik och rättvis vård över hela landet för endometriosdrabbade.

Endometriosförbundet tycker att det är fantastiskt med ett erkännande av endometrios som folksjukdom. Det kommer dock fortfarande dröja innan riktlinjerna är på plats och förverkligas inom alla verksamheter.

Vårt samarbete med Socialstyrelsen 

Vi har inlett samarbete med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna gällande endometrios. Vi kommer framöver berätta mer om vårt arbete.

Kommande Evenemang

17/8 kl. 18:00

Varmt välkomna till Quigong och skönt häng med oss!

Vår härliga endomamma Kicki visar Quigong och det kommer finnas möjlighet att pärla armband också om man inte önskar medverka i quigongen.

Vi bjuder på fika som vanligt. Kom och häng med oss. Tag gärna med en vän eller anhörig. Vi ser gärna att du anmäler dig i eventet så vi har koll på hur många som kommer.

Anmälan

Senaste nytt från bloggen

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev